Avocat si Mediator sector 6, Militari

phone icon0722 786 527
divider

Recuperarea datoriilor


  Datoriile si recuperarea cat mai rapida a acestora au ajuns sa fie, de cand cu criza, o preocupare aproape zilnica atat pentru persoanele fizice cat si pentru firme.

  Oferim de 15 ani consultanta juridica cu privire la modalitatile de recuperare a datoriilor, evaluarea sanselor de recuperare, alegerea strategiei pentru  recuperare dar si  estimarea costurilor de recuperare.

  Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata in actiunile de drept comun sau speciale din diverse domenii de drept (civil/raporturile dintre profesionisti), toate acestea pentru recuperarea datoriilor.

  Redactarea tuturor actelor si cererilor necesare procedurilor  actiunilor in  instanta de judecata.

  Servicii de negociere si tranzactionare in procedurile de recuperare a debitelor, reprezentarea clientilor in procedura de mediere.

  Cel mai sigur pentru dumneavoastra este sa participati la şedinţa de informare privind avantajele medierii. Asta pentru ca instanta de judecata poate sa recomande partilor medierea.

  Medierea este modalitatea de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de imparţialitate, confidenţialitate şi cu liberul consimţământ al părţilor.

  Părţile li se poate recomanda de catre instanta să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces, în vederea soluţionării conflictelor civile, de familie, penale, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege.

  Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea.

  Astfel, in litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013 – 1.024 (procedura ordonantei de plata) sau la cea prevăzută la art. 1.025 – 1.032 (procedura cu privire la cererile de valoare redusa) din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute, la recomandarea instantei de judecata,  să facă dovada ca au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii.


separator

separator