Avocat si Mediator sector 6, Militari

phone icon0722 786 527
divider

Mediere


  Cel mai sigur pentru dumneavoastra este sa participati la şedinţa de informare privind avantajele medierii. Asta pentru ca instanta de judecata poate sa recomande partilor medierea.

  In experienta mea de 5 ani in mediere am mediat conflicte precum cele de drept comercial, civil, dreptul familiei (divort si partaj) si multe altele.

  Am expertiza in medierea oricarui tip de disputa.

  Medierea este modalitatea de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de imparţialitate, confidenţialitate şi cu liberul consimţământ al părţilor.

  Părţile li se poate recomanda de catre instanta să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces, în vederea soluţionării conflictelor civile, de familie, penale, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege.

  Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea.

  Daca reclamantul nu participa la sedinta de informare despre mediere, in cazul in care instanta a recomandat acest lucru, dosarul poate fi suspendat pentru neindeplinirea acestei obligatii.

  Sedinta de informare este valabila pentru situatiile de mai jos:

    a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
    b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64;
    c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
    d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
    e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
    f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013 – 1.024 sau la cea prevăzută la art. 1.025 – 1.032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Când părţile aflate în conflict sunt de acord cu medierea si au ajuns la o înţelegere, se va redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimţite de acestea şi care are valoarea unui înscris sub semnătură privată.

  Dupa ce litigiul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa, la cererea părţilor, va pronunta o hotarare care constituie titlu executoriu. Odată cu pronunţarea hotararii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, cu excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje şi cauze succesorale.

  Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la:
    a) continuarea căsătoriei;
    b) partajul de bunuri comune;
    c) exerciţiul drepturilor părinteşti;
    d) stabilirea domiciliului copiilor;
    e) contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;
    f) orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.


separator

separator