Avocat si Mediator sector 6, Militari

phone icon0722 786 527
divider

Infiintare firma


  Consultanta juridica cu privire la orice aspect de drept societar, precum: infiintare firma, acte necesare pentru infiintare, despre convocarea si  atributiile adunarii generale ordinare sau extraordinare, administrarea societatii si a operatiunilor curente, registrele si situatiile financiare anuale, modificarea actului constitutiv, excluderea si retragerea asociatilor etc. Redactarea actelor necesare infiintarii firmelor sau modificarii acestora: act constitutiv,  hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor, decizia asociatului unic, declaratii pe proprie raspundere asociati si administratori, contract de cesiune parti sociale/actiuni, contract inchiriere/comodat,  acord vecini/asociatia de proprietari, actualizarea actului constitutiv etc.

Reprezentare in fata Oficiului Registrului Comertului pentru urmatoarele activitati:

- infiintare firma

-infiintare persoana fizica autorizata (PFA), intreprindere individuala (II), intreprindere familiala (IF)

- inregistrare emblema

- schimbarea formei juridice a firmei

- schimbarea denumirii firmei;

- majorare capital social;

- actualizare date de identificare asociati/actionari/administratori

- schimbare sediu social in judet/in alt judet

- cesiune parti sociale/actiuni

- completare/restrangere obiect de activitate

- infiintare punct de lucru, agentie, sucursala, filiala

- prelungire sediu social/punct de lucru;

- radiere punct de lucru

- revocare mandat administrator

- prelungire mandat administrator

- suspendare temporara activitate;

- reluare activitate

- fuziune si divizare

- dizolvare societate

- radiere societate

- radiere opozitie

- depunere situatii financiare

Asistenta juridica si reprezentarea clientilor in fata instantelor judecatoresti competente in litigii avand ca obiect anularea hotararii generale a asociatilor/actionarilor, dizolvarea societatii, opozitii, actiunea in raspundere impotriva administratorilor societatii etc.

Consultanta si asistenta juridica privind infiintarea de organizatii non-profit (asociatii si fundatii), reprezentare in fata instantei de judecata in vederea dobandirii personalitatii juridice pentru asociatii si fundatii.

Pentru a afla mai multe detalii despre intreg procesul de infiintare a unei firmei va rugam sa ne contactati la numerele de telefon listate in sectiunea CONTACT.


separator

separator