Avocat si Mediator sector 6, Militari

phone icon0722 786 527
divider

Dreptul Muncii


  Consultanta si asistenta juridica atat pentru angajati cat si pentru angajatori in probleme de dreptul muncii.

  Redactarea clauzelor specifice (clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate etc.) incluse in contractul individual de munca.

  Redactarea regulamentelor si normelor interne.

  Consultanta si asistenta in procedura de concediere individuala sau colectiva.

  Consultanta si asistenta in desfasurarea cercetarii disciplinare.

  Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului.

  Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului.

  Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii:

    a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara. In acest caz concedierea poate fi dispusa numai dupa indeplinirea cercetarii disciplinare prealabile si in termenele prevazute de Codul muncii.

    b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala.

    c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat.

    d) in cazul in care salariatul nu raspunde profesional locului de munca in care este incadrat. In acest caz concedierea salariatului poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivel national, la nivel de ramura de activitate sau de grup de unitati, precum si prin regulamentul intern.

    e) in cazul in care salariatul indeplineste conditiile de varsta standard si stagiu de cotizare si nu a solicitat pensionarea in conditiile legii.

  Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi individuala sau colectiva.

  Prin concediere colectiva se intelege concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu tin de persoana salariatului, a unui numar de salaraiati care este prevazut de Codul muncii.

  Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta.

  Reprezentarea si asistenta juridica in fata instantei de judecata in litigii de dreptul muncii, precum: anularea deciziei de concediere emisa de angajator, anularea deciziei de sanctionare disciplinara emisa de angajator, obtinerea in instanta a drepturilor salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, obtinerea in instanta a raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator.

  In litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, părţile şi/sau partea interesată sunt ţinute, la recomandarea instantei de judecata, să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii.


separator

separator