Avocat si Mediator sector 6, Militari

phone icon0722 786 527
divider

Drept Civil


  Consultatii juridice, redactare acte, cereri, actiuni, cai de atac, acte de procedura, asistenta si reprezentare juridica in fata instanta de judecata cu privire la regimul juridic al:

    - declararea judecatoreasca a mortii;

    - schimbarea numelui pe cale administrativa;

    - anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civila;

    - apararea drepturilor nepatrimoniale; Orice persoana fizica are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci fiintei umane, cum sunt viata, sanatatea, integritatea fizica si psihica, demnitatea, intimitatea vietii private, libertatea de constiinta, creatia stiintifica, artistica, literara sau tehnica.

    - contracte civile, de orice tip: redactarea/avizare contracte;

    - tranzactii civile;

    - raspunderea contractula;

    - raspunderea delictuala;

    - drepturi reale: dreptul de proprietate, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitatie, dreptul de servitute, dreptul de administrare, dreptul de concesiune, dreptul de folosinta, drepturi reale de garantie;

    - posesia;

    - uzucapiunea imobiliara;

    - revendicarea imobiliara;

    - dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune imobiliara;

    - limitele juridice ale dreptului de proprietate privata: folosirea apelor, picatura stresinii, distanta minima ceruta pentru constructii, lucrari si plantatii, vederea asupra proprietatii vecinului, dreptul de trecere etc.

    - proprietatea comuna pe cote-parti (coproprietatea) si proprietatea comuna in devalmasie (devalmasia);

    - iesirea din indiviziune/partaj;

    - coproprietatea fortata;

    - asociatii de proprietari;

    - intabularea, inscrierea provizorie si notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice inĀ  cartea funciara; rectificarea inscrierilor de carte funciara;

    - mosteniri.


separator

separator